Kollekter via Swish i Coronatider

Gudstjänsterna är tills vidare pausade men möjligheten att ge kollekt finns ändå via Swish. Du hittar swishnummer och kollektlistan för 2020 här. Varmt tack för din gåva – den behövs!

Swishnummer för kollekt är: 123 143 0909
OBS! Kollekt som kommer in via Swish:
- måndag till onsdag redovisas enligt föregående söndags kollektändamål.
- torsdag till söndag redovisas enligt innevarande veckas kollektändamål.

Kollektlistan för 2020:

November
1 november: Luleå stifts vänstiftsarbete.
8 november: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.
15 november: ACT Svenska kyrkan.
22 november: Vindelns församlings blomstergåva.
29 november, 1:a Advent: ACT Svenska kyrkan. (start julkampanj)

December
6 december, 2:a Advent: Vindelns församlings barn- och ungdomsverksamhet.
13 december, 3:e Advent: Svenska Kyrkans Unga.
20 december, 4:e Advent: ACT Svenska kyrkan. (del av julkampanjen)
25 december, Juldagen: Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt.
26 december, Annandag jul: ACT Svenska kyrkan. (del av julkampanjen)
27 december: Vindelns församlings diakonala gåvokassa.

Swish - kom i gång.
Du ansluter dig till Swish via din internetbank. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. För att kunna skicka pengar behöver du även ladda ner Swish-appen. "Swish Betalningar" och "BankID säkerhetsapp".

Läs mer om Swish här: https://www.getswish.se/