Kollekter via Swish

Du som inte kan närvara vid t.e.x gudstjänster men känner ändå att du vill ge kollekt så hittar du swishnummer och kollektlistan för 2020 här. Varmt tack för din gåva – den behövs!

Swishnummer för kollekt är: 123 143 0909
OBS! Kollekt som kommer in via Swish:
- måndag till onsdag redovisas enligt föregående söndags kollektändamål.
- torsdag till söndag redovisas enligt innevarande veckas kollektändamål.

Kollektlistan för 2020:

Oktober
4 oktober: Svenska kyrkan i utlandet. (start insamlingsperiod)
11 oktober: Sveriges Kyrkosångsförbund.
18 oktober: Vindelns församlings diakonala gåvokassa.
25 oktober: Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift.
31 oktober Alla helgons dag: Svenska kyrkan i utlandet. (slut insamlingsperiod)

November
1 november: Luleå stifts vänstiftsarbete.
8 november: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.
15 november: ACT Svenska kyrkan.
22 november: Vindelns församlings blomstergåva.
29 november, 1:a Advent: ACT Svenska kyrkan. (start julkampanj)

December
6 december, 2:a Advent: Vindelns församlings barn- och ungdomsverksamhet.
13 december, 3:e Advent: Svenska Kyrkans Unga.
20 december, 4:e Advent: ACT Svenska kyrkan. (del av julkampanjen)
25 december, Juldagen: Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt.
26 december, Annandag jul: ACT Svenska kyrkan. (del av julkampanjen)
27 december: Vindelns församlings diakonala gåvokassa.

Swish - kom i gång.
Du ansluter dig till Swish via din internetbank. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. För att kunna skicka pengar behöver du även ladda ner Swish-appen. "Swish Betalningar" och "BankID säkerhetsapp".

Läs mer om Swish här: https://www.getswish.se/