Gudstjänsterna söndag 22 november är inställda

På grund av rådande läge och nya restriktioner från Folkhälsomyndighetens samt riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Luleå Stift är gudstjänsterna inställda.