Gudstjänst söndag 11 februari i Granö kyrka

”Kärlekens väg” är temat i gudstjänsten söndag 11 februari kl 11.00 i Granö kyrka och präst är Veronica Eriksson. På kvällen kl 19.00 är Café Lugn & Ro öppet i Tvärålunds bönhus. Varmt välkomna!