Gudstjänst och adventssång 1:a Advent 3 december

Advent kommer från latinets "adventus", som betyder ankomst-Herrens ankomst. Första söndagen i Advent är inte endast den första av fyra adventssöndagar utan inleder hela kyrkoåret. Jesus red denna dag in i Jerusalem. På kyrkoårets första dag får han den hyllning som är honom värdig: Hosianna, Davids son. Temat den här söndagen är "Ett nådens år"

Den här söndagen, 1:a Advent, 3 december firas adventsgudstjänst kl 11.00 i S:t Mikaels kapell med Veronica Eriksson. Kyrkokören medverkar.
Kl 18.00 Adventssång med andakt och fika i Tvärålunds bönhus med Anders Rodén. Varmt välkomna!