Gudstjänst i Vindelns kyrka kl 11.00 och högmässa i Granö kyrka kl 18.00

Söndag 13 augusti har temat ”Goda förvaltare” År 258 avrättades Laurentius. Han var ärkediakon och förvaltade församlingens tillgångar. Många fattiga fick stöd genom denna förvaltning. När Laurentius greps av kejsaren uppmanades han lämna tillgångarna till Kejsaren. Innan hade han dock hunnit dela ut kyrkans tillgångar till de fattiga. Laurentius har sedan dess varit ett exempel på en god förvaltare. Präst är Fredrik Juul.