Gudstjänst 2:a Advent söndag 4 december

"Guds rike är nära" är temat söndag 4 december. Budskapet om att tiden är nära, att Guds rike står för dörren återkommer ofta i evangelierna. Under julens förberedelsetid görs detta aktuellt i kyrkan: Herren är nära, när han kommer till sin kyrka, var beredd att möta honom. Välkommen till gudstjänst i Vindelns församlingsgård kl 11.00 med Maja Svedmark. Vindelns Gospel och konfirmanderna medverkar.