Foto: Mats Renman

Granö kyrkogård

Kyrkogården i Granö har ett område på 25.000 m². Det finns ca 330 belagda gravplatser.

Foto: Mats Renman