Foto: Mats Renman

Granö kyrka

Redan 1750 fanns en bestämd plats för Granö kyrka, som sedan blev Degerfors by. Fast det skulle dröja ytterligare 204 år innan kyrkan blev färdig.

Granö kyrka invigdes den 14 mars 1954 av biskop Bengt Jonsson. Under invigningen var det radiosändning över dåvarande Sundsvallsdistriktet.
1941 bildades Granöbygdens Kapellstiftelse. Det var över 300 medlemmar från Lillsele i norr till Ottonträsk i söder samt Kussjön. I området bodde då cirka 1300 personer.

Tack vare Granö kyrkliga syförening och gåvor från medlemmarna har kyrkan i sin ägo en gångmatta, altartavla och många andra saker.

Foto: Mats Renman