Friluftsgudstjänst i Manjaur påskdagen söndag 9 april

Välkommen till friluftsgudstjänst i Manjaur på påskdagen söndag 9 april kl 14.00. Anne Bokma och Lennart Ljungkvist medverkar.