Fredsbön lördag 2 april kl 18.00 i Kommunalhusparken på svenska och ukrainska

Fredsbönen är ett samarbete mellan kyrkorna i Vindelns kommun. Enkelt fika serveras.