Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i oktober 2015

Med hösten så kommer budgetarbete. Det är min tredje höst som kyrkoherde i Vindelns församling och följaktligen budgetarbete för tredje gången. På en punkt har inget förändrats under de här tre höstarna: Det är svårt att få kostnaderna på samma nivå som intäkterna. Hela församlingens budget omsluter ungefär 15 miljoner kronor. 85 % av intäkterna kommer från kyrkoavgiften och begravningsavgiften. Resten är bidrag och intäkter, till exempel kyrkoantikvariskt bidrag för att minska kostnaden när vi målar en kyrka, eller det som en gravrättsinnehavare betalar för att församlingen planterar, vattnar och rensar ogräs på graven. Skogen då, kanske du tänker? Vår församlings skog förvaltas gemensamt av Luleå stift och avkastningen bidrar med 0,5 % av församlingens totala intäkter. Skogen förvaltas väl men gör ingen större skillnad för helheten.

Kostnaderna då? Personal och fastighetskostnader är de största posterna. Det är inget konstigt i sig med den typ av verksamhet som sker i en församling. Det som sticker ut är underhållskostnader på våra fastigheter, som är eftersatt och kräver stora insatser och kostnader de närmaste åren.

Varje höst görs prioriteringar för att få ihop budgeten, och det går ju oftast bra i det kortsiktiga perspektivet. Men om vi lyfter blicken och ser 5 eller 10 år framåt så är det inte hållbart. Här behövs krafttag. Olika förslag har lyfts fram och under oktober och november månad så har du chansen att säga vad du tycker borde göras. Fyll i det frågeformulär som vi tagit fram (du hittar det här >>>) och hjälp oss som ska ta beslut att tänka rätt. Borde vi sälja byggnader? Eller ska vi minska på personalstyrkan? Kanske söka samverkan med andra församlingar för att minska kostnaderna eller borde vi höja kyrkoavgiften?

Egentligen är det rätt så tråkigt att behöva tänka på de här sakerna. För bakom siffrorna så finns ju vi. Vi som tycker det är viktigt att församlingen finns, att vi firar gudstjänst och att vi håller byggnader och kyrkogårdar vackra. Vi som tycker att det är viktigt att det finns plats att utvecklas i sin tro eller träffa sina kompisar i kyrkokören. Vi som vill dela livets glädje när ett barn fötts eller kunna samlas när sorg och kris fyller våra sinnen. Vindelns församling har sagt att vi vill vara en kyrka för hela livet. Med det i våra medvetanden står vi inför avgörande beslut. Hjälp oss att ta rätt beslut genom att säga vad du tycker!

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se