Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i mars 2015

… och julen varar intill påska, men det var inte sant, och de var inte sant för däremellan kommer fastan. Den kända julsången innehåller undervisning om kyrkoåret. Nog vet alla när det är jul, och ingen missar heller när det blir påsk. Men fastan är en spännande tid under kyrkoåret som ligger däremellan. Spännande för dig som tycker att det är intressant med varför almanackan ser ut som den gör, och ännu mer spännande för dig som tar kyrkoåret på största allvar. Fastan är en förberedelsetid för påsken, och den är 40 dagar lång.

Påskdagen infaller alltid den första söndagen efter fullmåne och vårdagjämningen. Där finns förklaringen till att påsken flyttar på sig, det beror på månen. I år är påskdagen den 5 april och räknar vi 40 dagar bakåt från palmsöndagen som inleder stilla veckan så kommer vi fram till att fastan började den 18 februari. Den dagen kallas askonsdag och det kommer från traditionen att be om bot och bättring genom att med aska teckna ett kors i pannan. Dagen före är det fettisdag och det är sista dagen i fastlagstiden då man enligt traditionen ska äta upp sig innan fastan börjar och därför äter vi ju semlor, eller fastlagsbullar som de också kallas. Söndagarna innan askonsdag kallas förfastan och den sista av dem är fastlagssöndagen.

Varför ska man då fasta? Den traditionella fastan innebär att man avstår från att äta, med syftet att det ska föra dig närmare Gud. Det är inte så många som fastar på det sättet, men desto vanligare är det att fasta från annat än mat. Finns det något i ditt liv som står i vägen för ditt liv tillsammans med Gud? Saker, beteenden eller annat? Det finns de som avstår från alkohol under fastan, eller som låter bli TV:n eller Facebook för att ta några exempel. Förhållandet till pengar torde vara något att reflektera över för de flesta, vare sig vi tycker att vi har för mycket eller för lite av dem.

Ett av evangeliebokens teman i fastetidens inledning är ”Kärlekens väg”. Det syftar till det offer som Jesus gör vilket är skälet till att vi firar påsk. När Jesus vandrade upp till Jerusalem för att dö och sedan uppstå så var det av kärlek till oss han gjorde det, han gick kärlekens väg.Kanske kan du följa Jesu exempel och själv gå kärlekens väg. Inte på samma bokstavliga sätt, men genom att offra något av det du har och delta i fastekampanjen som pågår fram till och med palmsöndag. Det finns flera sätt att engagera sig och du kan läsa mer om det i informationsmaterialet som du hittar i våra kyrkor och församlingsgårdar eller på www.svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

Fredrik Juul, kyrkoherde
070-632 22 12
fredrik.juul@svenskakyrkan.se