Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i juni 2015

Sommaren är här. Jag tycker det är en härlig årstid. Värmen och ljuset
gör gott för mig.

Den sista maj avslutades vår prostvisitation med en festhögmässa. Förutom att det var en festlig gudstjänst med mycket folk så fick vi också sammanfatta visitationen och ta ut riktningen för de närmaste åren. Vid visitationen fördes spännande samtal med personalen och kyrkorådet, då olika områden om vad det innebär att vara kyrka här i Vindeln i vår tid lyftes fram. Det samtalades om många olika aspekter, men det som mejslades fram och som också blev prostens slutsats av våra samtal är följande: Vindelns församling ska prioritera att arbeta med ett särskilt fokus på trosfördjupning och växt för anställda, förtroendevalda och församlingsbor.

Det känns spännande att fokusera på trosfördjupning och växt, för i grund och botten är det ju det som det kristna livet handlar om.
Om du som läser det här är som jag så antar jag att du också längtar efter att relationen till Gud ska stärkas och tron bli än viktigare i ditt liv.
I alla vardagsmåsten blir det lätt så att den där extra stunden för att reflektera eller resonera inte blir av, det är i alla fall min erfarenhet.
För oss som känner så blir det en hjälp att sätta ner foten och säga:
Det här ska vi prioritera.

Sommarens värme och ljus gör gott för oss, men också för naturen och växtligheten. Tänk om vi nu får gå in i en andlig sommar, där vi får växa till som människor och i vår tro, och bli än mer praktfulla blommor
i Guds skapelse.

Trevlig sommar!

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se