Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i januari 2015

Det är nytt år och dags att ta nya tag. Kanske har du gett ett nyårslöfte? Det har inte jag gjort. Alldeles för ofta så har jag inte kunnat hålla dem och det är många år sen sist jag försökte. Däremot kanske man skulle kunna kalla vår församlings nya församlingsinstruktion för ett löfte om vad vi ska göra de närmaste åren. Församlingsinstruktionen är ett visionärt dokument som varje församling ska göra och som lägger riktningen för framtiden. Det har varit ett spännande arbete och slutresultatet finns att hämta på pastorsexpeditionen eller från församlingens hemsida (www.svenskakyrkan.se/vindeln).

Men församlingsinstruktionen är bara början. Nu måste vi göra arbetet med att förverkliga den. Det är ett arbete för hela församlingen och där vill jag att du som läser det här ska vara med. Vad tycker du är viktigt? Läs församlingsinstruktionen, ställ frågor om den och var med och forma Vindelns församling. Vi har flera utmaningar framför oss. Hur ska vi vara relevanta för oss som bor och vistas här? Hur ska vi bäst använda våra begränsade resurser? Hur ska vi nå fler som vill fördjupas i sin tro? Här behövs att vi funderar och resonerar tillsammans, och i det arbetet är du viktig!

Ju mer jag tänker på det så tror jag att jag ska avlägga ett nyårslöfte, här och nu. Jag lovar att leda församlingen med öppenhet och delaktighet, och att finnas till hands för den som vill resonera med mig om församlingens framtid. Men jag behöver din hjälp. Kan du lova mig att du hör av dig och engagerar dig i församlingen?

Fredrik Juul, kyrkoherde
070-632 22 12
fredrik.juul@svenskakyrkan.se