Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i december 2017

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

I dagarna har kyrkomötet tagit beslut om en ny kyrkohandbok. Det har inte varit utan diskussion. För låg kvalitet på musiken säger en del. För liberal teologi säger andra. För omfattande säger ytterligare några. Och ändå så har kyrkomötet beslutat att så här blir det. Men det är bra att det finns synpunkter när det är en sån viktig bok. Även om de allra flesta aldrig kollar i eller använder själva handboken så är den viktig, för den definierar hur kyrkan ska fira sina gudstjänster. Och inte bara det, den är också en av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det innebär att det som står i den är ett uttryck för vad Svenska kyrkan tror.

Jag har inte satt mig in i mer än en bråkdel av förslaget som nu beslutats men tycker ändå att det är stort att vi får förnyade möjligheter att fira gudstjänst. Bredden och variationerna i vad som är Svenska kyrkans gudstjänst är viktig. Våra gudstjänster måste vara relevanta i de sammanhang och i de gudstjänstrum där de firas och därför måste varianterna få finnas med.

I förra månaden sändes en gudstjänst i TV från Uppsala domkyrka då 500-årsminnet av reformationen högtidlighölls. Det var högtidligt värre. Jag tror varenda en av Svenska kyrkans biskopar var med i full mundering. Det sjöngs körsånger av en duktig kör i högtidliga körkåpor, det var procession med evangelieboken inför läsningen av evangeliet och kungen var där för att nu nämna några av högtidligheterna.

I förra månaden var jag också och firade gudstjänst på Åmbackens äldreboende i Åmsele. Vi satt runt bordet i dagrummet, jag hade inga liturgiska kläder med mig men däremot gitarren och jag spelade själv till psalmerna som vi sjöng. Efteråt fikade vi vid samma bord och pratade en stund om livet.

Två väsensskillda gudstjänster. Men båda riktiga och viktiga. Det hade inte gått att byta lokal eller gudstjänstordning för dem, men båda var meningsfulla i sitt sammanhang. Så varierad är verkligheten och så måste det få vara. Jag tror och hoppas att vår nya kyrkohandbok ska hjälpa oss att fira gudstjänst i vår verklighet i vår tid.

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.