Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i april 2016

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig..

Vad är kyrkan?
Den frågan har flera svar.
Det första många tänker på är kyrkobyggnaden. Det är ju inte så konstigt för den står ju där, år efter år, och har samlat bygdens folk vid helg, fest, högtid och vid de tillfällen då livet har förändrats. Kyrkobyggnaden är oftast det tydligaste och mest konkreta när man söker svar på frågan om vad kyrkan är.

Andra kanske tänker på organisationen. Kyrkan säger, eller kyrkan tycker, eller kyrkan beslutar kanske vi säger. Om du skulle ringa någon av oss som är anställd i den organisationen så händer att vi svarar med ”Linda på kyrkan” om det nu är Linda man sökte. Då är kyrkan en organisation, en organisation som man kan vara med i, eller stå utanför. En organisation som är arbetsgivare, och som har lagar och regler att hålla sig till, som har sin byråkrati och sina arbetssätt. En organisation med stort förtroende bland det svenska folket, i vår församling är närmare 80 % av befolkningen tillhöriga till den organisationen.

Ytterligare ett sätt att se på kyrkan är att se på de troendes skara. I sin vidaste mening är det en världsvid gemenskap med kristna i många länder och i många samfund. Vi kristna har bröder och systrar över nästan hela jorden. Här i vår egen församling är de troendes skara förstås mindre, men vi är ändå rätt så många som vill dela tro och liv med varandra, i ljuset av Jesus Kristus. Det är något annat än en byggnad, det är mer än en grupp anställda, en organisation eller ett medlemskap.

Inget av de här tre svaren är fel svar på frågan vad kyrkan är. Inget av svaren är heller hela svaret på frågan. I en föränderlig värld är också svaren föränderliga. Svenska kyrkan har länge varit en statskyrka med folkkyrkokaraktär, men så är det inte idag, inte på samma sätt i alla fall. Byggnader har byggts, byggts om, sålts eller rivits. De troendes skara har förändrats över tid.

Kyrkan består, för kyrkan är grundad i Gud och tron på Jesus Kristus. Förutsättningarna för kyrkan kommer att ändras över tid vare sig vi vill det eller ej. Det gäller kyrkobyggnaderna, det gäller organisationen, medarbetarna och medlemmarna, och det gäller de troendes skara. Hur kan jag vara så säker på det? Jo för att kyrkan fanns långt före både byggnader och organisationer. Därför behöver vi inte vara oroliga. Varken Gud eller kyrkan kommer att överge oss. Kanske kommer en del av oss att överge kyrkan men det är ju liksom en annan sak.

 

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se