Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i april 2017

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

I år är det mycket prat om reformationen. Det är 500 år sedan vi blev lutheraner och vår kyrka bildades. Inte för att det var det som var avsikten för Martin Luther. Det han ville var att leva ett rättfärdigt liv tillsammans med Gud, men han lyckades inte med det. Inte heller kyrkan gav honom förutsättningar för att lyckas med det. Så han ville förändra kyrkan, reformera den.

Hans egen insikt kom genom att han försökte göra allt rätt för att bli rättfärdig inför Gud. Men ju mer han försökte desto osäkrare blev han. Inga prestationer kunde göra honom säker på att han var rättfärdig, och än värre var kyrkans avlatsbrev, en möjlighet att köpa syndernas förlåtelse.

Men efter att läst Bibeln, särskilt Romarbrevet, kom Luther till insikt om att det handlar om Guds rättfärdighet som kommer alla till del genom nåden. Du kan inte göra något för att bli rättfärdig inför Gud, inga prestationer, inga avlater, ingenting. Allt som behövs är att ta emot vad Gud gett dig genom Jesus Kristus. Du blir rättfärdig genom tron. Inget annat behövs.

Den insikten, tillsammans med andra insikter, ledde fram till reformationen och bildandet av den protestantiska lutherska kyrkan. Ingen kan säga annat än att det var en avgörande del i kyrkohistorien. Men det mest spännande handlar om vår egen tid och vår egen kyrka. På vilka områden behöver vår kyrka av i dag reformeras? Det samtalet behövs, och jag hoppas att vår församling kan få vara platsen där samtalet förs.

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.