Mässa 31 oktober i Vindelns kyrka med Vindeln gospel

Söndagens tema är "frälsningen". Kristus har kommit för att rädda människan. Det svenska ordet "frälsa" anses gå tillbaka på begreppet "frihalsa". Det går tillbaka på hur man i det gamla svenska samhället frigav en träl. Då togs halsbojan, som markerade livegenskapen, bort. Hon blev frihalsad, frälst-hon räddades till ett människovärdigt liv i frihet.

Söndag 31 oktober kl 11.00 firas mässa i Vindelns kyrka med Anders Rodén. Vindeln gospel medverkar. Välkommen!