Foto: Mats Renman

Försoningens stig

Försoningens stig kan liknas vid en livsresa, med hållplatser där livet tolkas och förstås i evighetens ljus.

Bakgrund
Ett trippelmord begicks på Åmsele kyrkogård den 3 juli 1988. Den händelsen fick ofattbara konsekvenser för de drabbade, släktingar, vänner och för hela byn. Försoningens plats är en påminnelse om Aina Fahlanders (mormor i familjen) arbete mot hat och våld, för liv, upprättelse och försoning. Försoningens plats invigdes den 14 september 2001 av biskop Rune Backlund och landshövding Lorentz Andersson.

Under de 25 år som passerat har olika projekt och samtalsgrupper resulterat i Försoningens stig bestående av upprättelsens, försoningens och livets plats. Den invigdes av den närvarande församlingen vid en gudstjänst den 14 september 2014. Gudstjänsten leddes av diakon Tomas Sandström och kyrkoherde Fredrik Juul.

Stigen har tre hållplatser: Upprättelsens plats, Försoningens plats och Livets plats. Våra livsresor ser olika ut, vi befinner oss på olika platser. Försoningens stig har ingen början och inget slut, och du själv kan och ska göra din egen resa, kliva av eller på, stanna den stund du behöver vid varje hållplats.

Upprättelsens plats
(Psaltaren 80:4-8) Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Herre Gud Sebaot, hur länge skall ditt folks böner mötas av rykande vrede?
Du har låtit oss äta tårarnas bröd, gett oss tårar att dricka i övermått.
Du utsätter oss för våra grannars förakt, vi hånas av våra fiender.
Gud Sebaot, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Korset är designat och tillverkat av Arne Hedman som då var lärare på slöjdlinjen på Vindelns folkhögskola.

Försoningens plats
(2 Kor 5:17-20) Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

Platsen är iordningställd av Dan-Axel Karlsson, Andreas Karlsson och Daniel Brännström m. fl. Åmselebor.

Livets plats
(Joh 3:13-17) Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Duvan är designad och tillverad av Linda och Mattias Baudin, Baudins konst i Lögdeå Nordmaling. Så här skriver de om konstverket: Vi färgas av och färgar våra medmänniskor. Duvan har inslag av spegelglas för att symbolisera att vi är en spegelbild av vår omvärld men också en reflektion av vårt inre. Vi gjorde en duva med utslagna vingar på väg att lyfta för att visualisera en lättnad och ett avslut. Duvan symboliserar länken mellan jordelivet och himlen (Helig ande). Vi ville att duvan skulle sväva över hela kyrkogården som ett tecken på samhörigheten med Gud - därför är duvan vänd i riktning mot kyrkan och Försoningens plats.

Fundamentet är tillverkat av Löbe granit i Holmsund. Kyrkvaktmästarna Nils Johansson och Mats-Olov Olofsson har varit behjälpliga vid monteringen.