Foto: Mats Renman

Försoningens plats

Vid ena kortändan av Åmsele kyrka ligger "Försoningens plats".

Platsen består av en vacker fontän av natursten. Ur tre stora stenar sprutar vatten. De flesta av de stenar som ligger runt de stora stenarna, har Åmseleborna och de anhöriga lagt dit. Från en gammal flottarkoja kommer de grundstenar som bildar en halvcirkel runt fontänen och den stora vita stenen.

Sedan Aina Fahlander miste sin dotter, måg och barnbarn, har hon aktivt arbetat mot våld och hat ute i samhället. "Försoningens plats " är byggt till minne av Aina Fahlander och hennes viktiga arbete, som berört så många.

"Försoningens plats", är en påminnelse för hur viktigt livet är och att vi alla måste försöka försonas med vår livssituation.
Kyrkoherde Marie-Louise Marsjögårds ord: "Försoningens plats har inte med döden att göra, utan med livet!" Att försonas betyder inte att glömma, utan att lära sig att leva med sina erfarenheter - att låta det mörka och tunga lämna plats för livets glädje igen.

Från en av bänkarna kan du få en minnesvärd naturupplevelse på sommaren, genom att njuta av att se vattnet som sprutar ut över fontänen, den vackra Vindelälven och häggen som doftar. Du kanske känner att denna plats ger dig något, du kan försonas med något som hänt i just ditt liv!

De personer som arbetat med att färdigställa "Försoningens plats" i Åmsele, är Dan-Axel Karlsson, Andreas Karlsson och Daniel Brännström. Fredagen den 14 september 2001 invigdes "Försoningens plats" av biskop Rune Backlund och landshövding Lorentz Andersson.