Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsgårdens Vänner

Församlingsgårdens Vänner är gemenskapsfrämjande och bjuder på kyrkkaffe efter vissa gudstjänster. Under sommaren så tjänstgör Församlingsgårdens Vänner i vägkyrkan. Deltagarna bestämmer själva vid vilka tillfällen de "tjänstgör". (1 tillfälle/termin)
Om du vill du delta är du välkommen att kontakta Linnéa Schmidt. Se nedan

Linnea Schmidt

Linnea Schmidt

Vindelns församling

Församlingsvärdinna, Barn och familj