Församlingsgårdens Vänner

Församlingsgårdens Vänner är gemenskapsfrämjande och bjuder på kyrkkaffe efter vissa gudstjänster. Under sommaren så tjänstgör Församlingsgårdens Vänner i vägkyrkan. Deltagarna bestämmer själva vid vilka tillfällen de "tjänstgör". (1 tillfälle/termin)
Om du vill du delta är du välkommen att kontakta Linnéa Schmidt. Se nedan