Församlingens webbsida i drift igen

Svenska kyrkans webbsidor har nu återställts efter cyberangreppet i november. Arbetet med att uppdatera Vindelns församlings webbsida görs nu löpande. Exporten till Nationella kalendern fungerar.