Meny

Församlingens kyrkogårdar

Vi som arbetar i Vindelns församling tar vårt uppdrag på största allvar. Med respekt, värdighet och varsamhet vill vi möta människor i glädje och sorg.

Vi ser våra kyrkogårdar i Vindeln, Åmsele och Granö som rum både för de döda och de levande. Här får vi vara i tacksamhet över livet som Gud ger och de människor som vi fått möta under vårt jordeliv.

En av våra viktigaste uppgifter är att följa en avliden människa till sitt sista vilorum. Sakta och försiktigt sänker våra kyrkogårdsarbetare ner kistan i graven, tar sedan av sig eventuella huvudbonader och visar respekt. Några ord, en hälsning, ”Vila i frid, NN". Försiktigt lägger vi tillbaka jorden igen och blommorna från begravningsgudstjänsten får bilda ett täcke på graven.

Som anhörig eller vän kan Du känna Dig trygg och lugn när Du lämnar den avlidna människan i våra händer.

gravmärkningssystemET i Vindelns församling

Vindelns församling har ett nytt system för märkning av gravar.  På en metallsticka finns olika färgkoder och den kommer att sitta i marken bredvid gravstenen. 
Färgerna betyder följande: 
Grön: Grundskötsel inköpt
Blå: Sommarplantering inköpt
Orange: Graven är återlämnad
Röd: Övriga beställningar såsom t.ex. stentvätt, ljuständning m.m.

Överst på stickan finns dessutom information om gravområde och gravnummer. För frågor om gravskötsel, blomplantering eller mer information ring Vindelns kyrkogårdsexpedition tfn: 0933-143 30 (telefontid mån-tis 10-12)

Städning av gravplatser

För att underlätta vårstädningen ser vi helst att gravlyktor, kransar samt lösa stenar som omgärdar planteringsytan borttages senast i början av maj månad, efter det tas kvarlämnat material bort av kyrkogårdspersonalen. Utlagda stenar och andra lösa föremål riskerar att skada personal och maskiner i samband med bl a gräsklippning.

Sommarvatten släpps på när vattenledningar är tinade och tjälen gått ur jorden. Penséer som planterats i krukor eller blomkulle avlägsnas vid blomplantering och kan hämtas på hänvisad
plats.

Sommarplantering brukar påbörjas ca vecka 24. Detta gäller gravar som har köpt in blomplantering. 
Vi kommer att erbjuda bevattning av gravplanteringar under perioden vecka 25 t.o.m. vecka 35 på de områden som inte har sprinklerbevattning men där gravrättsinnehavaren själv ansvarar för sin plantering. Läs mer här >>>

Ca vecka 39 påbörjas upptagning av sommarplanterade blommor för att iordningsställa blomkullarna med jordbyten, gödsling och fräsning. Vi vill därför vädja om att vänta med höstsmyckningen till dess vårt höstarbete är avklarat. Detta gäller gravar där skötsel är inköpt. Ytterligare information finns på informationstavlor eller kan lämnas av vaktmästare på din kyrkogård.

För frågor om gravskötsel, gravstenar, blomplantering m.m. är du välkommen att ringa 0933-143 30

 

Det är vi som sköter om kyrkogårdarna:

Ros-Marie Almroth

Ros-Marie Almroth

Vindelns församling

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Maria Granström

Maria Granström

Vindelns församling

Kyrkogårdsföreståndare

Tommy  Helmersson

Tommy Helmersson

Vindelns församling

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare

Torbjörn Hörnberg

Torbjörn Hörnberg

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Nils Johansson

Nils Johansson

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Linda Manfredsson

Linda Manfredsson

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Arthur Walz

Arthur Walz

Vindelns församling

Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare