Foto: Mats Renman

Församlingens gravmärkningssystem

Har du undrat vad det är för metallsticka som sitter nedstucken bredvid gravstenen? Här kan du läsa mer om den.

I marken bredvid gravstenen finns en metallsticka med olika färgkoder. Färgerna betyder följande:
Grön: Grundskötsel inköpt
Blå: Sommarplantering inköpt
Orange: Graven är återlämnad
Röd: Övriga beställningar såsom t.ex. stentvätt, ljuständning m.m.
Överst på stickan finns även information om gravområde och
gravnummer.  

För frågor om gravskötsel, blomplantering eller mer information är du välkommen att ringa 0933-143 30.