Foto: Mats Renman

Församlingens dopträd

Det står i församlingsgårdens entré. Tanken med dopträdet är att synliggöra dopet. Det ska synas när någon blivit döpt.

Trädet är en stark symbol för liv och utveckling. För varje individ som döps hänger vi upp en duva i trädet med den döptes namn och dopdatum. Duvan är en symbol för den helige Ande som visade sig i en sådan skepnad vid Jesu dop.

Vindelns församling anordnar varje år en Dopfest där de som blivit döpta under året bjuds in för att hämta sin egen duva. Dopträdet blir också en påminnelse för församlingsborna att be för de nydöpta. Trädet, dopet och duvan. Alla tre handlar om att vända blicken mot framtiden. Ett nytt liv!