Foto: Magnus Aronson /IKON

Familjerådgivning

Vindelns församling erbjuder dig/er som är boende i församlingen samtal via Kyrkans familjerådgivning i Umeå.

Genom att församlingen bidrar ekonomiskt till verksamheten kan du/ni får samtal till en subventionerad kostnad. Till kyrkans familjerådgivning kan man vända sig om man har svårigheter i sina nära relationer, t ex i en parrelation, är skild eller på väg att skiljas, behöver prata om separation eller ett dödsfall, har svårighet i kontakten med sina närmaste m.m. Kyrkans familjerådgivning är öppen för alla oberoende av religiös eller etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Tystnadsplikt gäller!

Länk till familjerådgivningens webbsida >>>