Foto: Mats Renman

Ett dopbrev är en speciell och personlig gåva.

Dopbrevet är ett enkelt brev som föräldrar, släkt och vänner kan skriva till barnet som döps – för att läsas när barnet fyller 14 år.

Det händer mycket i livet vid 14 års ålder. Barnet är på väg att bli vuxen och står i begrepp att välja sin framtid. Det är en tid när många behöver bli påminda om att de inte är ensamma, att de är älskade som de är och att människor i deras omgivning finns där för dem. Då kan dopbrevet bli en sådan påminnelse.

Det år tonåringen fyller 14 får det också en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan och möjligheten att få sitt dop bekräftat. I dopbrevet kan människorna i barnets omgivning välkomna barnet och påminna om att de är en del av en gemenskap som överbryggar geografiska gränser och generationer. 

Dopbrev och kuvert finns att hämta gratis i Vindelns församlingsgård. Här kan du titta på dopbrevet och hämta hem det i PDF-format >>>

Här du några frågor eller funderingar om dopbrevet är du välkommen att kontakta Lena Eklund via mail lena.eklund@svenskakyrkan.se eller tfn 0933-143 07.