EFS i Vindeln

EFS i Vindeln bedriver sin verksamhet i Vindelns församlings lokaler. EFS firar gudstjänst en gång per månad under januari-maj och september-december. Har även bibelsamtal i församlings lokaler.