Foto: Mats Renman

EFS i Tvärålund

"Kyrkan mitt i byn”. Du är välkommen att besöka EFS bönhus i Tvärålund och delta i aktiviteterna där.

I församlingens kalender hittar du det mesta av det som händer i EFS, Tvärålund >>>

Du är välkommen att besöka EFS i Tvärålund och delta i aktiviteterna. 

Gud & Livet är en samtalsgrupp dit alla är välkomna. Vi samtalar om stort och smått samt fikar tillsammans. Vill du veta mer kan du kontakta Desirée Sjögren, tel 070-509 36 08.
Liten & Stor är en träffpunkt för små barn och föräldrar. Anneli Öhman är kontaktperson om du vill veta mer. Mail: anneli.ohman@svenskakyrkan.se eller tel 0933-143 06.
EFS-kören är en projektkör för alla åldrar som övar och sjunger några gånger per år, t ex till advent/jul. Körledare är Inger Sjöström, tel 073-041 20 01. 
Kvällsmässor och gudstjänster ordnas varje månad. Oftast medverkar personal från Svenska Kyrkan, Vindeln.

Vi behöver ditt stöd!
EFS verksamhet bedrivs med hjälp av ideellt arbete och insamlade medel. Ditt stöd är viktigt för att vi ska kunna behålla bönhuset och den verksamhet som bedrivs där. Du kan stödja föreningen bland annat på följande sätt:
Gå med som medlem
Medlemskapet kostar 100 kr per år. Avgiften kan sättas in på bankgiro 838-7557. Ange vilken eller vilka personer avgiften gäller. Du kan också att swisha den till 123 106 96 24 eller lämna den direkt till Annsofi Hallingfors eller Desirée Sjögren. 
Hjälpa till med praktiska saker
Om du vill ha en uppgift, t ex i en ansvarsgrupp, kan du kontakta Desirée Sjögren, 070-509 36 08. 
Ge en gåva
Kan sättas in på bg 838-7557 eller swisha till 123 106 96 24 alternativt lämna i samband med en aktivitet i bönhuset.

Om du vill hyra bönhuset för barndop, vigsel, minnesstund, studiecirkel e dyl. kan du kontakta Annsofi Hallingfors, tel 070-645 89 07.
För mer information kontakta Desirée Sjögren, tel 070-509 36 08, eller Inger Sjöström, tel 073-041 20 01.