Foto: Mats Renman

EFS i Tvärålund

"Kyrkan mitt i byn”. Du är välkommen att besöka EFS bönhus i Tvärålund och delta i aktiviteterna där.

Här nedan finns lite information om vår verksamhet och här kan du hämta aktuellt programblad för våren 2019 >>>

Du är välkommen att besöka EFS bönhus i Tvärålund och delta i aktiviteterna där. 
Gud & Livet är en samtalsgrupp dit alla är välkomna. Vi samtalar om stort och smått samt fikar tillsammans. Vill du veta mer kan du kontakta Desirée Sjögren, tel 070-509 36 08.
Liten & Stor är en träffpunkt för små barn och föräldrar. Mats Renman är kontaktperson om du vill veta mer. Mail: mats.renman@svenskakyrkan.se eller tel 0933-143 04.
EFS-kören är en projektkör för alla åldrar som övar och sjunger några gånger per år, t ex till advent/jul. Körledare är Inger Sjöström, tel 073-041 20 01. 
Kvällsmässor och gudstjänster ordnas varje månad. Oftast medverkar personal från Svenska Kyrkan, Vindeln.

Vi behöver ditt stöd!
EFS verksamhet bedrivs med hjälp av ideellt arbete och insamlade medel. Ditt stöd är viktigt för att vi ska kunna behålla bönhuset och den verksamhet som bedrivs där. Du kan stödja föreningen bland annat på följande sätt:
Gå med som medlem! Medlemskapet kostar 100 kr per år. Avgiften kan sättas in på bankgiro 838-7557. Ange vilken eller vilka personer avgiften gäller. Du kan också att swisha den till 123 106 96 24 eller lämna den direkt till Annsofi Hallingfors eller Desirée Sjögren. 
Hjälp till med praktiska saker! Om du vill ha en uppgift, t ex i en ansvarsgrupp, kan du kontakta Desirée Sjögren, 070-509 36 08. 
Ge en gåva! Kan sättas in på bg 838-7557, swishas till 123 106 96 24 eller lämnas i samband med en aktivitet i bönhuset.

Om du vill använda bönhuset för barndop, vigsel, minnesstund, studiecirkel e dyl. kan du kontakta Annsofi Hallingfors, tel 070-645 89 07.
Om du vill ha mer information kan du ringa Desirée Sjögren, tel 070-509 36 08, eller Inger Sjöström, tel 073-041 20 01.