Carols vid Betlehem söndag 18 december

Carols vid Betlehem framförs söndag 18 december kl 18.00 i S:t Mikaels kapell. Stefan Norberg, Lennart Ljungkvist, kyrkokören, Vindeln Gospel, solister och musiker medverkar. Välkommen.