Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsombud

Ett särskilt begravningsombud, utsett av Länsstyrelsen, bevakar rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan. I Vindeln är Eric Thorstensson begravningsombud. Du når Eric Thorsensson via mail: thorstensson.eric@gmail.com eller mobil: 070-369 13 00.