Foto: Mats Renman

Åmsele församlingsgård

Åmsele församlingsgård ligger i närheten av Åmsele kyrka.

Församlingsgården började byggas 1996 och stod klar 1997. Dom vackra blyinfattade fönstren på ena kortsidan av församlingsgården kommer från den gamla församlingsgården.

Foto: Mats Renman