Foto: Mats Renman

Åmsele kyrkogård

Kyrkogården i Åmsele har ett område på 30.000 m². Det finns ca 810 belagda gravplatser.

Försoningens plats

Vid ena kortändan av Åmsele kyrka ligger "Försoningens plats".

Försoningens stig

Försoningens stig kan liknas vid en livsresa, med hållplatser där livet tolkas och förstås i evighetens ljus.

Foto: Mats Renman