Foto: Mats Renman

Åmsele kyrkogård

Kyrkogården i Åmsele har ett område på 30.000 m². Det finns ca 810 belagda gravplatser.

Minneslunden på Åmsele kyrkogård

I minneslunden på Åmsele kyrkogård förekommer endast nedgrävning av aska. Jordningen utförs efter bestämd ordning och på ett värdigt sätt.

Försoningens plats

Vid ena kortändan av Åmsele kyrka ligger "Försoningens plats".

Försoningens stig

Försoningens stig kan liknas vid en livsresa, med hållplatser där livet tolkas och förstås i evighetens ljus.