Foto: Mats Renman

Åmsele kyrka

Åmsele kyrka invigdes år 1873.

Åmseles historia började i början av 1500-talet. De första människorna som kom till området var fiskare från Skellefteå och södra länsdelen. Under långa tider av året låg de i området och fiskade i älven.
I början av 1800-talet började invånarna i Åmsele att arbeta för att få ett eget kapell. Orsaken var att det fick färdas lång väg till kyrkan i Lycksele och ännu längre till Degerfors kyrka. Byborna fick arbeta hårt för att deras kyrka skulle bli klar, men motgångarna sporrade dem till nya tag. 1872 började timringen av kyrkan. Kyrkoherde Lindfors invigde Åmsele kyrka 1873.

Åmsele kyrka är öppen mån-fre kl 8-15 under juli månad.

Foto: Mats Renman