Administrativ personal/ pastorsexpeditionen

Vill du boka ett dop, vigsel eller begravning? Hyra någon av församlingens lokaler? Lämna en minnesgåva till Svenska kyrkans internationella arbete, SKUT eller Vindelns församlings blomstergåva? Här hittar du kontaktuppgifter till vår administrativa personal:

Pastorsexpeditionen