250-årsjubileum av S:t Mikaels kapell 1: a Advent söndag 1 december

Välkomna till gudstjänst i S.t Mikaels kapell som firar 250 år. Veronica Eriksson m.fl. Församlingens körer medverkar. Jakob Markgren-trumpet. Kyrkkaffe efteråt. Adventsgudstjänsten i Tvärålund är sammanlyst till S:t Mikaels kapell. Temat den här söndagen är "Ett nådens år"