Vad är diakoni?

Diakoni – kyrkans omsorg
Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.
Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa. 

Vad gör en diakon?
En diakon ska uppsöka, stödja och hjälpa dem som är i kroppslig och själslig nöd. Diakonen ska försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida. Det kan exempelvis handla om att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, är sjuk eller ensamma.