Studiecirkel- inleds av taizégudstjänst med efterföljande samtal och fika.

Till hösten läser vi boken "Judendom- i kristet perspektiv" av Bo Johnson

 

För att närmare förstå vår egen kristna tradition och dess judiska rötter kommer vi under hösten att fördjupa oss i judendomen, dess historia och vari skillnaderna består i relation till kristendom. Varje träff utgår från ett särskilt kapitel och tema som vi läser i förväg. Boken tillhandahålls av församlingen. Vi hoppas att hösten kommer bidra till en mer nyanserad förståelse av judendomen som i sin tur kan berika vår egen kristna tradition.

Sebastian Hansson

Präst Villie församling

0709 19 04 42

Ingen anmälning krävs.

Datum:
26 september
17 oktober
31 oktober
21 november
12 december

Träffarna inleds med en Taizègudstjänst i Villie kyrka 18:30. Därefter fika och efterföljande samtal i församlingshemmet utifrån bokens kapitel.