Skånes orgelveckor

26 juni-17 juli 50 konserter, 50 artister och 50 kyrkor. Skåne och Blekinge. Villie församling håller i en konsert i Solberga kyrka onsdagen den 28 juni med Anders Johnsson.