Påsken i Villie församling

Läs mer om påskens gudstjänster

Palmsöndagen 10 april

Palmsöndagen är en glädjens dag. Samtidigt visste Jesus vilket lidande som ligger framför honom. Under denna dag kan vi därför tänka på svåra uppgifter som vi ibland måste genomföra.

Tema: Vägen till korset
Bibelläsningar: Jes 50:5–10, Rom 5:1–5, Luk 19:28–40, Ps 118:19–29

Kl 14 högmässa – villie kyrka

Kyrkkaffe med stipendieutdelning.

Skärtorsdag 14 april

Torsdagen före påskhelgen äter Jesus sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar. Medan de äter säger Jesus till dem att de ska fortsätta att bryta bröd och dricka vin tillsammans även när han inte finns ibland dem. Gör det till minne av mig, säger Jesus.

Tema: Det nya förbundet
Bibelläsningar: 2 Mos 12:15–20, 1 Kor 5:6–8, Luk 22:7–23, Ps 111:1–5

Kl 14.30 gudstjänst med nattvard – bruksgården
kl 18.30 skärtorsdagsmässa – villie kyrka

Långfredagen 15 april

När Jesus har gripits på natten av de romerska soldaterna förs han till förhör hos Pontius Pilatus. Denne fattar beslutet att Jesus ska dömas till döden. Anledningen är att Jesus har gjort anspråk på att kalla sig judarnas kung.

Tema: Korset
Bibelläsningar: Jes 53:1–12, Fil 2:6–8, Luk 23:26–49, Ps 22

Kl 15 Långfredagsgudstjänst – solberga kyrka

Improperierna. Sång: Gunilla Engdahl och Christina Nilsson Bergendahl.

kl 15 jesu sju ord på korset - katslösa kyrka

Kyrkokören

Påsknatten 16 april

Tema: Genom död till liv
Bibelläsningar: 2 Mos 12:21-28, Kol 2:6-15, Luk 23:55-24:12, Ps 114

kl 23.30 påsknattsmässa - örsjö kyrka

Sång: Desireé Nilsson

Påskdagen 17 april

När en grupp kvinnor kommer till Jesus grav är stenen borta och hans kropp är inte där. Jesus har uppstått från döden.

Tema: Kristus är uppstånden
Bibelläsningar: Hos 6:1–3, Apost 3:14–16, Luk 24:1–12, Ps 118:15–24 

Kl 08 påskotta – villie kyrka

Kyrkokören. Påskfrukost i Villie församlingshem.

kl 11 högmässa – slimminge kyrka

Kyrkokören. Gottebord efteråt

Annandag påsk 18 april

Jesus visar sig för alla lärjungar på olika sätt. Deras reaktioner är också olika. Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

Tema: Möte med den uppståndne
Bibelläsningar: 5 Mos 18:15–18, Kol 3:1–4, Luk 24:36–49, Ps 16:6–11

Kl 11 högMässa – solberga kyrka