Foto: AdobeStock

Musik och kör

Vill du börja sjunga? Eller lära dig spela piano? Vi har barnkör, kyrkokör och pianoundervisning.

Villie församlings kyrkokör

En vuxenkör med blandad repertoar men i huvudsak sakrala sånger som framförs vid gudstjänsterna. Kyrkokören är den mest aktiva kören och sjunger en gång i månaden utom vid storhelgerna då det blir fler gånger.

Nya sångare välkomnas eftersom det pågår ett generationsskifte i kyrkokören.

Pianoundervisning

I församlingen drivs det också pianoundervisning för nybörjare. Är du intresserad? Kontakta Christina.