Köp en fågelholk-stöd vårt diakoniarbete!

Köp småfågelholk(100 kr) , starholk(150 kr) och fågelbord(300 kr). Beställ via 0411-449 13 eller villie.forsamling@svenskakyrkan.se. Uppge namn och telefonnummer.

Beställ fågelholk eller fågelbord via email.

Vi bygger och säljer även insektshotell, igelkottsbo och fladdermusbo