Konfirmander 2023/2024

För dig som vill anmäla dig till konfirmation i Villie församling

Under konfirmandtiden får du möjlighet att tänka 
nya tankar och möta nya människor.
Tillsammans funderar vi kring allt mellan himmel 
och jord. Finns Gud? Om Gud finns hur kan det då 
finnas så mycket ont som händer i världen? Vad 
innebär det att älska någon? Vad händer när vi dör? 
Träffarna ser väldigt olika ut.
Vi samtalar, diskuterar, tar ställning, leker, firar 
gudstjänst, tittar på film och de flesta grupper åker 
på läger

Måste man tro på Gud? Nej, men 
konfirmationstiden är ett bra tillfälle för att 
ta reda på var du själv står i frågor som
handlar om livet och din kristna tro.
Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. 
Om du inte är döpt blir du det under 
konfirmationstiden.

DAG OCH TID 

Start 21 september torsdag , start kl.16.15-18.15

 

TRÄFFAR PÅ SÖNDAGAR 

kl.10.45-14

23-24 sep,22 okt,26 nov,28 Jan,10 mar,7 apr,5 maj,12 maj,

LÄGER 8-10 mars

KONFIRMATION

Lördag 18 maj

INFORMATION
sebastian.hansson2@svenskakyrkan.se
0411-705 53, 0709-19 04 42