Valv Villie kyrka
Foto: Tove Walden

Gudstjänster

taxi till gudstjänster och andra verksamheter

KYRKTAXI erbjuds boende i Villie församling för aktiviteter inom församlingens gränser. Beställ dagen före hos Skurups Taxi, 0411-456 00.