Foto: Alex & Martin/IKON

Begravning

Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva.

Begravningsgudstjänsten vill förmedla friden och hoppet om att Gud alltid är med oss, i liv, död och evighet. Jesus ord vill påminna oss att vi inte alltid behöver förstå med vare sig tankar, känslor eller ord, utan i stället lita på att Gud är större än våra hjärtan. I Guds famn finns plats för alla vår tårar och saknad.

Samtal med någon av församlingens präster, boka begravning eller få svar på dina frågor. Kontakta församlingen via villie.forsamling@svenskakyrkan.se eller på 0411-449 13.

ALLA KAN GÖRA NÅGOT

Som människa ställs vi inför mycket glädje, men också svårigheter. För så tycks livets förutsättningar vara, så är det att vara människa. Vid begravning kan man låta en begravningsbyrå hjälpa till men man kan också göra mycket själv. Läs mer om vad man får och inte får göra själv och vad som ingår i den begravningsavgift som alla betalar.

SJÄLARINGNING och tacksägelse

I samband med bokning av begravning bokar man även en tid för själaringning (kyrkklockan ringer). Tacksägelse sker oftast söndagen efter och är en förbön i gudstjänsten för den avlidne då ljus tänds.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan kan begravningsgudstjänsten ske i någon av våra kyrkor. Inför begravningen tar tjänstgörande präst kontakt med de anhöriga för att tillsammans utforma avskedet och är ett led i den själavård som alla erbjuds ett tag efter begravningen.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

HUR FÖRKLARAR MAN VAD BEGRAVNING INNEBÄR FÖR ETT BARN?

Det är inte alltid lätt som barn att förstå vad en begravning innebär. Nedan finner du en film tillsammans annan information som du kan använda för att prata med barn om vad en begravning innebär. Det finns även tips för dig som vuxen om hur man stöttar ett barn i sorg.

Ett barn sitter i en gunga med händerna för ansiktet.

Stötta ett barn i sorg

Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Några råd är att använda raka ord, säga som det är och utgå från barnets egna frågor.

En liten sovande ängel i porslin ligger på en gravsten.

Barnen får vara delaktiga i begravningen

Är det lämpligt att barn deltar vid en begravning? Hur anpassar man en begravning till barnets nivå? Gör gärna barnen delaktiga i ceremonin.

Begravningsombud

För den som inte är med i Svenska kyrkan finns, av Länsstyrelsen utsett, begravningsombud för icke kyrkotillhöriga. I Villie församling är det Yvonne Jandréus, 070-757 02 94.

Begravningsombud ska granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.