Ansök om stiftelse

I Villie församling kan man ansöka om medel ur följande stiftelser:

Anders Perssonska stiftelsen

Stipendier ur stiftelsen finnns att söka för ungdomar i gamla Slimminge församling som påbörjar eftergymnasiala studier under hösten.

Sökande ska tillhöra Svenska kyrkan.

Upplysningar och ansökan till pastorexpedtionen i Skurup senast 22 oktober.

 

Hilma Kristina Nilsson minnesstiftelse

Medel ur stiftelsen kan sökas av behövande, ålderstigna eller sjuka inom gamla Slimminges församling.

Upplysningar och ansökan sker genom pastorexpeditionen i Villie.

 

Stiftelsen Maja och Axel Hamborns minne

Ungdomar skrivna i gamla Solberga församling som är medlemmar i Svenska kyrkan kan ansöka om stipendier för studier efter grundskolan ur stiftelsen. 

Ansökan sker genom pastorexpeditionen i Villie senast 24 november.