Foto: Stock_Adobe_Karin

Personal/ kontakta oss

Församlingsexpeditionen

Öppen för besök tisdagar och fredagar kl. 10.00–12.00. Ring gärna på övriga tider. Vi lyssnar av meddelanden.

Adress: Villie församling, Villie 55, 274 62 Rydsgård
E-post: villie.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition: 0411-449 13

  • Daniel Ekblad

    Villie församling

    Kyrkogårdsarbetare

Förtroendevalda
Kyrkorådets ordf. Jan Erik Persson
Kyrkofullmäktiges ordf. Gert-Åke Mårtensson