Vi söker gravrättsinnehavare

Har Du sett den här gröna, lilla skylten på någon anhörigs grav och undrar vad den innebär?

                                   
Jo, vi vill ha Din hjälp att uppdatera våra gravregister!
Efter 1991 säger Begravningslagen att kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att ha aktuella uppgifter om gravrättsinnehavare till våra gravplatser.
Vi har inte alltid de uppgifterna; den tidigare gravrättsinnehavaren kan vara avliden och vi har inte fått uppgift om vem som efer denne ska vara gravrättsinnehavare.
Men nu försöker vi få in de rätta uppgifterna genom att sätta en skylt på de gravar där innehavare saknas och be er som anhöriga att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
 
Om ingen skulle ha hört av sig inom tre år, återgår gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen.
Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss med uppgifter om gravrättsinnehavare. 
Tag gärna kontakt med expeditionen
Volgsjövägen 28, 912 32  VILHELMINA
Tel 0940-37200  e-post: vilhelmina.forsamling@svenskakyrkan.se