Vi samlar inte människor till gudstjänst tills vidare

På grund av de nya restriktionerna kommer vi inte att samla människor till gudstjänst eller andra aktiviteter. Detta beslut gäller från och med nu och tillsvidare.

Vi kommer sända på Facebook så många gudstjänster som det är möjligt. Se våra Facebooksidor för löpande information. 

Om du behöver hjälp och känner oro kan du vända dig till kyrkans personal. Präster och diakoner finns för samtal.

Ring församlingens expedition för kontakt med  personal i församlingen 0940-37226. Om du är sjuk, ska du vända dig till sjukvården, ring 1177. Har du frågor om corona av allmän art ring 113 13.  Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling

www.facebook.com/fjalldistriktet

Allt gott och Guds rika välsignelse. Vi håller i och håller ut!